פעילות ODT לילדים    

 מחפשים דרך שונה להקניית ערכים?

אצלנו בחברת ODTeam ניתן להזמין פעילות ייחודית לילדים החל מגילאי 6.

בהפעלה זו נתמודד מול משימות שונות ומגוונות ברמותיהן, באמצעותן נלמד את הילדים ערכים בין אישיים, יכולת התמודדות רגשית מול אתגרים בלתי צפויים ושמחה בהצלחת האחר תוך כדי צחוק, שחרור והנאה.

המשימות, התוכן והפעילות מותאמים ליכולותיהן הפיזיות, הרגשיות והקוגניטיביות של ילדיכם, באמצעות מנחים בעלי רקע חינוכי. בפעילות נתחלק לקבוצות קטנות, עם  יחס אישי, וניתן לכל ילד את תשומת הלב לה הוא זקוק. הפעלות ה "או די טי " מתאימות לכל הגילאים . ניתן לשלב את הפעילות עם המבוגרים/ההורים

.מתחייבים לחוויה בלתי נשכחת

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.