לאירוע מוצלח חייגו- 054-7573273

מילון מונחים

Training – שיטת למידה באמצעות הסביבה אגב התנסות חווייתית בתרגילים במצבי אמת שונים בחיק הטבע. ההצלחה או הכישלון מיידיים ומוחשיים, ובכך מתעצמות ההתנסות והלמידה ונוצרת חוויה ברמה הרגשית. התרגילים בחיק הטבע מבוססים על תיאוריות פסיכולוגיות המטות את ההנאה שבעשייה לתכנים ותהליכים בונים.

1. אדם – יצור תבוני חברתי. כך שאם חסרה לו אחת מתכונות אילו הוא כנראה אל או חיה (אריסטו).

2. אינטרפרטציה – פירוש, פרשנות, כלומר ניסיון לגזור מהאמירה הכללית הנחיה להתנהגות הראויה בסוגיה ספציפית.

3. איזור בטוח – comfort zone – אזור הנוחות שבו אנו נמצאים רוב הזמן, אזור טבעי לנו.

4. אסטרטגיה – תוכנית פעולה המגדירה מראש לשחקן כיצד לפעול בכל מצב אפשרי.

5. אקו פסיכולוגיה – ecopsychology – פסיכולוגיה שמתמקדת בקשר האנושי עם הטבע , היתרונות בקשר כזה , אלמנטים תרפויטיים וסביבה מאפשרת.

6. אפקט פיגמליון – נבואה המגשימה את עצמה.

פיגמליון היה נסיך במיתולוגיה היוונית אשר רצה ליצור פסל של האישה האידיאלית. לאחר שפיגמליון פיסל את הפסל, הוא התאהב בה על אף היותה פסל. אמונתו ואהבתו כלפי הפסל היו כה חזקים שהם הפכו את הפסל לאישה אמיתית. לאפקט פיגמליון יש על פי רוב קונוטציה חיובית.

אפקט פיגמליון היא תופעה שהגדיר הסוציולוג רוברט מרטון בשנת 1948. משמעותה של תופעה זו היא: חיזוי מוטעה המעורר התנהגות חדשה ובכך גורמת לתפיסה המוטעית הראשונית להתגשם. אותה תופעה נקראת לעתים גם נבואת אדיפוס.

מרטון הדגים זאת על ידי אירוע שהתרחש בשנת 1932 בבנק בארצות הברית. על הבנק נפוצו שמועות שהוא על סף התמוטטות. בעקבות השמועות (המוטעות) משכו לקוחות רבים את כספם בו זמנית, דבר שהביא להתמוטטות של הבנק. כך קרה שציפיותיהם של הלקוחות התגשמו, כלומר, הנבואה התגשמה.

7. דיכוטומי – שחור- לבן / לא מתפשר / משחק סכום אפס.

8. הבנייה של העצמי – recreation.

9. העצמה – תהליך למידה, שינוי , התפתחות , גדילה , התגברות , חוזק נפשי.

10. היזון חוזר – משוב (feedback) – מנגנון של תגובה לפעולה המוזנת כקלט חדש למבצע הפעולה. מנגנון המשוב מתחלק לשני סוגים: משוב חיובי ומשוב שלילי. משוב חיובי גורם להגברת הפעילות אשר גרמה למשוב עד לסיומה, בעוד שמשוב שלילי, שתכליתו תיקון סטייה כלשהי מהמצב המרבי, גורם להחלשת הפעולה ולהחזרת המצב התקין.

חדשנות – חדשנות (Innovation) הינה מושג חדש יחסית בתחום הניהול. מרבית החוקרים נוטים לייחס לה מאפיינים פסיכולוגיים, ולקשור אותה עם יצירתיות ויזמות. בין השאר, ניתן לומר כי יצירתיות היא היכולת ליצור רעיונות ואלטרנטיבות, וחדשנות היא היכולת ליצור מאותם רעיונות יישומים מועילים המובילים לשינוי ו/או שיפור

11. חוזה קבוצתי – group contract – הסכם ומערכת הבנות או חוקים אשר הקבוצה קובעת לעצמה להמשך הפעילות והעבודה המשותפת, החוזה הוא דינאמי ונתון לשינויים.

12. חבלים נמוכים – low ropes – מתקנים נמוכים לעבודה קבוצתית.

13. חבלים גבוהים – high ropes – מתקנים גבוהים להעצמה אישית +קבוצתית.

14. חינוך בפעילות חוץ אקטיבית –- outdoor education זרם מרכזי שמשתמש ב- outdoor ככלי חינוכי כמו גם חלק מתוכנית לימודים מובנית ורציונל חינוכי של בתי ספר רבים בעולם.

15. טאקט – התנהגות המבוססת על התחשבות זהירה בסיטואציה ובסביבה שבהן נמצא אדם ברגע נתון. למשל, ביחסים בין-אישיים, טאקט פירושו התנהגות הנעשית תוך התחשבות יתירה ברגשותיו של הזולת ובערכים אשר אותם הוא מוקיר, במטרה ליצור מערכת יחסים הרמונית ולהקטין את הפוטנציאל לעימותים ולעלבון.

16. טיפול בהרפתקנות – adventure therapy – שיטה טיפולית חדשנית אשר משתמשת במתקנים גבוהים ונמוכים לתהליך טיפולי כמו כן בסוגי ספורט אתגרים ובמקומות מיוחדים.

17. טיפול משולב של ישימון והרפתקנות – wilderness adventure therapy – שיטה טיפולית שמתרחשת בישימון כמו כן משלבת אלמנטים הרפתקניים כמו מתקנים נמוכים וגבוהים , פעילויות פנאי הרפתקניות.

18. טקטיקה – בחירת אופן הפעולה כדי לזכות בקרב מוגדר ולא במערכה כולה. זאת, להבדיל מאסטרטגיה, שהיא תכנון אופן הפעולה הכולל.

הבדל זה מאפשר לציין ניצחון בקרב אשר מסומל בטקטיקה, והפסד במלחמה אשר מצוין כאסטרטגיה, או ההפך. המונח משמש לא רק בהקשרים צבאיים אלא גם בהקשרים כגון כלכלהשיווקמשחקיםמשא ומתן ותחומים רבים אחרים.

19. ישימון – wilderness – אזור פראי/בתולי אשר יד אדם לא הגיע אליו , הטבע הכי קיצוני שאפשר למצוא.

20. לחץ חברתי – הוא שינוי בהתנהגות של הפרט כתוצאה מהקונפליקט בין רצונו לנהוג ככל העולה על רוחו לבין הדחף להתאים עצמו לחברה שסביבו. זהו מצב בו מופעלת השפעה מסוימת על בן אדם מצד האנשים הסובבים אותו. כתוצאה אותו אדם עלול “להיכנע” ולבצע פעולות מסוימות, על אף שאינן תואמות את הרגליו, העדפותיו או מצפונו.

21. מטאפורה – מהמילה היוונית שפירושה “העברה”. Meta- מילה הרומזת לשינוי. pherein – “לסחוב”, “לשאת”, המשמעות המקובלת למילה זו היא פיגורה לשונית שנעשה בה שימוש על מנת להאיר מושג אחד בתכונותיו של מושג אחר.

פירוש המשפט “X הוא מטאפורה ל-Y” הוא ש-Y מתואר על ידי תכונותיו של X. המינוח המקובל לתיאור היחסים בין שני האיברים X ו-Y הוא: X נקרא “תחום המקור” ו-Y נקרא “תחום היעד”.

כל מטאפורה מבוססת על אנלוגיה, קשר של דמיון, בין שדה סמאנטי אחד לשדה סמאנטי אחר. עם זאת, בניגוד לדימוי, אין במרבית המטאפורות מילת השוואה (“כמו”, “כ”, “דומה ל” וכו’), ולרוב לא מצוינת אף התכונה המשותפת לשני השדות הסמאנטיים. כך, לדוגמה, במשפט “דן הוא שועל” לא מצוינת אף מילת השוואה בין “דן” לבין “שועל”, ואף לא מצוינת התכונה המשותפת לשמות עצם אלו. דן יכול להיות ערמומי כשועל או, לחילופין, זריז כשועל. נמען המטאפורה משלים לבדו הן את מילת ההשוואה והן את התכונה האנלוגית. עם זאת, בהקשרים של תורת הספרות משתמשים לעתים במונח ‘מטאפורה’ או ‘מטאפוריקה’ לתיאור כלל האמצעים הפיגורטיביים.

22. מינימום השפעה – minimal impact – גישה אקולוגית להתנהלות בשטח ללא עקבות ופגיעה מינימאלית בטבע ושימוש בחומרים מן הטבע.

23. משחק – פעילות חיונית להתפתחות כישורי חיים של בני האדם. המשחק מאפשר להתמודד עם בעיות, עוזר לחפש פתרונות חלופיים למצבים קשים ומתסכלים. מלמד את המשתתף לעמוד בכללים לשתף פעולה, לוותר ולהתחלק תוך כדי פורקן ושעשוע. המשחק בקרב ילדים הוא החוויה המרכזית בעולמם ומסייעת בידו להבין את העולם שמסביבו ומקומו בעולם. המשחק משנה את המפה הקוגניטיבית והרגשית של עולמו החברתי של הילד. או כפי שאמר הפסיכולוג קארל יונג ” האדם הוא אנושי לגמרי רק כשהוא משחק…”.

24. ניהול סיכונים – מטרתו לבצע באופן מחזורי את התהליך של מציאת סיכונים, הערכת עוצמתם, תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה, הגדרת שיטת הטיפול בהם וההשקעה הנדרשת לשיטת טיפול זו, ובקרה על ביצוע פעילויות הטיפול. התהליך מתבצע לכל אורך חיי הפרויקט (התרגיל או המשימה) ונועד להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי הפרויקט במהלכו ובסופו.

25. נת”ב – נקודות תורפה בטיחותיות, בכל פעילות שאותה אנו מבצעים יש לזהות את הנקודות החלשות שבה ולהתארגן בהתאם. לדוגמא: הוצאת חפצים חדים מהכיסים בעת תרגול נפילות אימון, או, בסדנת בישול הפעילות עם האש, חיתוך הסלט עם סכינים חדות וכו’.

26. נרטיב – סיפר (סִפֵּר), או נָרָטִיב, הוא מושג בעל מספר משמעויות שונות ומשתנות, בעיקר הודות לפופולאריות הגואה שלו בשנים האחרונות. מקור המילה נרטיב מהלטינית, והיא הגיעה לאנגלית דרך השפה הצרפתית. סיפר הוא, למעשה, פרשנות של היבט מסוים של העולם, המעוצבת דרך נקודת מבט תרבותית או אישית.

בשנים האחרונות משמעות מונח זה הורחבה, ומשתמע ממנו גם בניית סיפור דרך זווית ראייה מסוימת. באופן שבו משתמשים בו עתה חוגים מסוימים ניתן אף לומר כי גם עצמים שאינם חיים יכולים לספק סיפר עבור סובייקט מסוים. כך, למשל, משתמשות תיאוריות פוסט מודרניות רבות במונח זה לתיאור האופן שבו אנו מביטים על ההיסטוריה, על תיאוריות ואף על מחלות.

27. סיכון כבחירה – challenge by choice .

28. סיכון – סיכון מוגדר כתופעה העלולה לקרות שלא על פי התכנון להתקדמות הפרויקט, ואשר כתוצאה ממנה נגרם נזק לפרויקט עצמו, במובנים של בטיחות האנשים, עלות, זמן או ביצועים. הסיכון נמדד על פי: סבירות המימוש שלו, ברמה הטכנית, התוכניתית או הניהולית ועוצמת הפגיעה כתוצאה מהכשל, מחושבת בעלות, בביצועים או בזמן.

29. סיפור דומיננטי – הסיפור שמייצג בתיאוריה הנרטיבית את הסיפור השולט והמרכזי אצל אנשים/קבוצות/תרבויות.

30. עיבוד – תהליך טרנספורמטיבי ברמה האישית , הקבוצתית , (החיים האמיתיים).

31. פגישה עוקבת – follow up –

32. פנאי – leisure – . הינו תוצר התקופה המודרנית, אשר נוצר בזכות הזמן הנותר לאדם מעבר לשעות העבודה (במשמעותה כעבודה תמורת תגמול כספי). הפנאי הוא המרחב העיקרי בו מגדיר האדם את הנאתו, מנוחתו חיי התרבות והמשפחה שלו בעיניו. פנאי הוא אותו חלק מזמנו של הפרט שבו הפרט חופשי ושבו הוא יכול לפעול מתוך חופש בחירה, ללא כפייה וללא התחייבות, על פי הבנתו ועל פי נטיותיו.

33. פסיכולוגיה חיובית – positive psychology-גישה חדשנית בתחום הפסיכולוגיה שמתמקדת בחוזקים של האדם ולא בפתולוגיות , יצר האדם טוב מנעוריו , פנאי איכותי/אושר וחיים בריאים הם המטרה.

34. פרדיגמה – מקור המילה מיוונית paradeigmia, שפירושה: תבנית מחשבה/ מתכונת, או

מהמילה היוונית paradeiknunai, שפירושה: דוגמה / הדגמה. שימוש מקובל נוסף במילה “פרדיגמה” היא במובן של “ראיית העולם” (Weltanschauung). כך, לדוגמה, במדעי החברה, משתמשים במושג לתאר סידרה של התנסויות, אמונות וערכים, המשפיעים על הדרך בה היחיד תופס את המציאות ומגיב לתפיסה זו.

35. קבוצה – היא מספר בני אדם הנפגשים למטרה מסוימת או מתוך עניין משותף. הקבוצה שייכת בדרך כלל למסגרת ארגונית כמו תנועה או ארגון והיא התא הבסיסי ביותר במבנה החברתי או הארגוני.בקבוצה מתרחשים תהליכים בעלי משמעויות לפרט. הקבוצה מעניקה את המשמעויות הללו לתהליכים ולסמלים המייחדים אותה. הקבוצה מספקת לפרט צרכים בסיסיים של שיוך חברתי ופעילות פנאי, העשרה תמיכה, קבלה והגשמה. החברות בקבוצה משפיעה על חשיבותו של הפרט בעיני עצמו, על התנהגותו, ועל תפיסת העולם שלו. בקבוצה פועלים כוחות של לחץ חברתי, רמות של קונפורמיות, רמות לכידות עליהם משפיעים גם התנהלות המדריך, המנהל ומנגנוני הפיקוח של הקבוצה והמסגרת.

36. קונפורמיות – (בעברית: תואמנות) היא הליכה בתלם, הסתגלות, שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה.

37. קורט האן – kurt hun – המייסד וההוגה של ארגון outward bound העולמי.

38. ערכים – הוא מונח המבטא את רעיון שוויו של עצם או מושג כלשהו בעיני אדם כלשהו או, עלפי תפישות אחרות, שווי המוטמע בדבר. ערכים קשורים בתפישה האנושית ועל– כן הם תמיד סובייקטיביים ולא מוחלטים. דבר הנחשב רב ערך בעיני אדם אחד, עשוי להיחשב חסר ערך בעיני אדם אחר, או אפילו בעיני אותו אדם, עם השתנות המצב.

39. רפלקציה – החזרה, השתקפות.

40. שוברי קרח – ice breakers – פעילות חווייתית מהנה ומשחררת בכדי להכין את הקבוצה להמשך עבודה ב- OUTDOOR.

41. Flow – זרימה, מצב שיא בהוויה האנושית.

42. Framing – מסגור.

43. outward bound– מסגרת היסטורית של חינוך להרפתקנות , מעל 50 בתי ספר ברחבי העולם (גם בישראל)

44. Spotting – אבטחה בפעילות טיפוס ומעברי מכשולי גובה עד גובה של כ – 2.5 מטרים נקראת ספוטינג (spotting), ואינה נעשית בעזרת חבל ועגינות אלא על ידי מאבטח (ספוטר – spotter) ומזרון מיוחד הנקרא קראש-פד (crash-pad) או שניהם. תפקיד המאבטח אינו למנוע את הנפילה או את הפגיעה בקרקע, אלא לכוון את הנפילה כך שהמטפס ינחת על הרגליים ולא על הראש או על הגב. אם יש מזרון, תפקיד הספוטר גדול יותר: לשמור על הראש ועל הגב, להעביר את המזרון כך שבכל רגע הוא יהיה במקום בו הוא אפקטיבי ביותר, לכוון את הנופל כך שייפול על המזרון, ולדאוג שהנופל יישאר על המזרון. למעשה הספוטר מכוון את הנפילה, ומעט בולם אותה כך שהפגיעה בקרקע תהיה חלשה יותר.

45. Setting – מערכת חוקים והתנהלות קבוצתית שהמנחים מגדירים.

46. winwin, loselose – ניהול קונפליקטים בצורה שבה כולם מרוויחים או בצורה שבה כולם מפסידים. (גישור- ניהול קונפליקטים).

47. התבטלות חברתית-אחת מבעיות המוטיבציה הגדולות ביותר בקרב קבוצות היא תופעת ה”התבטלות החברתית”, שמשמעה, ירידה בתרומת האינדיבידואל, כאשר אנשים עובדים בקבוצה בהשוואה לעבודתם לבד (Latane, Williams, & Harkins, 1979).

48. מוטיבציה-הפוטנציאל בעבודת צוות שוכן בעובדה ששלם הוא תמיד יותר מסכום כל חלקיו. משמע, העבודה הקולקטיבית של קבוצת אנשים שווה יותר מהישגי האינדיבידואלים המרכיבים אותה כיחידים נפרדים. אולם, למרות, שהסינרגיה הקבוצתית, היצירתיות ברעיונות קונפליקטואליים, וההשפעה המוטיבציונית של רוח הצוות צריכים להוות מעין יתרון לקבוצה בהשוואה לסתם אוסף של אינדיבידואלים

49.אפקט הפרייאר- (Johnson & Johnson, 1997), קיים כאשר מבצעים טובים מתרשלים בקבוצות, מכיוון שאינם רוצים שלאחרים בקבוצה יהיה יתרון עליהם. מצב זה עשוי להוביל לכך שכל חברי הקבוצה יפחיתו את תרומתם לביצוע המשימה.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהלהמשיך לקנות
   פתיחת צאט
   לשליחה הודעה whatsapp לחץ כאן
   Call Now Button דילוג לתוכן