בנושא אחדות    ODT פעילות

גם אתם מחפשים פעילות בנושא אחדות?

אצלנו בחברת   O.D.Team תמצאו את הפעילות האולטימטיבית !!

בדרך חווייתית, קלילה ומצחיקה נכיר מחדש בין המשתתפים, נסיר דעות קדומות, מחסומים ותיוגים, וניצור חיבור מניב, פורה ומקדם, אשר יצור זיכרונות מתוקים להמשך.

בפעילותנו אין האחד פועל לבד. לצורך הצלחת הקבוצה נדרש שיתוף פעולה מלא של כולם, לא משנה מהו גליו, דתו, מוצאו או מינו. סוד ההצלחה הוא אחדות המשתתפים!

בסיום הפעילות יסיקו המשתתפים, דרך הנחיית המדריך, את ערכה ומשמעותה של האחדות, הן בשביל הפרט והן בשביל הכלל.

 

לאחר פעילותנו, נמליץ על שיעור חינוך כיתתי, בו ימשיך המורה להדגיש את חשיבות האחדות, ותוצאותיה על הכיתה.

 

לפרטים נוספים חייגו  היכנסו לקישור: פעילות ODT

או פשוט חייגו: 054-7573273

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.