פעילות גיבוש הכל הולך

פעילות הכל הולך

פעילות זו מבוססת על תכנית הבידור "הכל הולך" . משתתפי התוכנית מתבקשים לבצע משימות מצחיקות ושונות 

המשימות לקוחות מעולם המשחק והדרמה

ניתן להשתמש במשימות בכל נושא העולם על רוחכם או על ידי חומרים מוכנים שלנו 

מתאים לימיי גיבוש לחברות וארגונים מתאים לועדי עובדים מסיבות פרידה וימיי הולדת

תמונות מאירועים

סרטונים מאירועים

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.