ODT קורס להכשרת מדריכי

אצלנו תורת הo.d.t  עוברת הלאה!

בסדנאות להכשרת מדריכים נעניק למתמחים הסבר מפורט על תורת ה outdoor training ויתרונותיה. המתמחים ירכשו כלים פרקטיים להעברת הפעילויות, ילמדו טכניקות ריכוז, מיומנויות הדרכה, תכנון לוח זמנים וכל זאת תוך כדי הפעלה דינאמית ומהנה.

לאחר ההדרכה, יתבצע תרגיל סימולציה, בו המתלמד יפגין את ידיעותיו. על תרגיל זה יקבל משוב ממנחה הסדנא.

לפרטים נוספים התקשרו: 054-7573273

הנה המייל שכל-כך חיפשת

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.