פעילות O.D.T למבוגרים ונוער

בדור המסכים הנוכחי משימתנו העיקרית היא יצירת תקשורת, רקימת יחסים והקניית ערכים בין אישיים. 

בחברתנו אנו מציעים מגוון רחב של פעילויות יצירתיות ומפתיעות אשר תפקידן ליצור שיח משותף, חשיבה קבוצתית, שיתופי פעולה ועזרה הדדית.

אנו מאמינים כי באמצעות משחק ניתן להגיע לתובנות החשובות בחיים ולהפנים אותן למעשים!

הפעילות מתבצעת באמצעות חלוקת הקבוצות לקבוצות קטנות (כ 12 משתתפים בצוות).

לבחירתכם פעילות חד פעמית, או בניית תכנית רבת מפגשים.

הפעילויות עוסקות החל בגיבוש קבוצת מנהיגות, מועצת תלמידים, וכלה בפעילות כיתתית מגבשת

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.