סדנת חשיבה מחוץ לקופסא

במהלך חיינו הורגלנו לחשוב מקובע, תבניתי ובדומה לסביבה. חשיבה זו מונעת מאתנו למצוא פתרונות לבעיות שגרתיות, ולעיתים אף להצליח להפוך אותן לגדולות ממה שהן.

יחד איתנו נצליח ללמוד לחשוב אחרת, שונה, הפוך, יצירתי, מקורי.. נלמד לחשוב מחוץ לקופסא.

יחד איתנו נחווה עד כמה הפתרונות נמצאים ממש לידנו, אך לא הצלחנו לראות אותן בשל הקיבעון המחשבתי.

בעזרת משחקים, חידות ואתגרים מסוגים שונים וחווייתיים נוכיח לעצמנו עד כמה הורגלנו לחשוב תבניתי, עד כמה נחוץ לחשוב מחוץ לקופסא!

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.