סדנת חשיבה מחוץ לקופסא

במהלך חיינו הורגלנו לחשוב מקובע, תבניתי ובדומה לסביבה. חשיבה זו מונעת מאתנו למצוא פתרונות לבעיות שגרתיות, ולעיתים אף להצליח להפוך אותן לגדולות ממה שהן.

יחד איתנו נצליח ללמוד לחשוב אחרת, שונה, הפוך, יצירתי, מקורי.. נלמד לחשוב מחוץ לקופסא.

יחד איתנו נחווה עד כמה הפתרונות נמצאים ממש לידנו, אך לא הצלחנו לראות אותן בשל הקיבעון המחשבתי.

בעזרת משחקים, חידות ואתגרים מסוגים שונים וחווייתיים נוכיח לעצמנו עד כמה הורגלנו לחשוב תבניתי, עד כמה נחוץ לחשוב מחוץ לקופסא!