סרטונים

תמונות

סדנת ODT
סדנת odt
משחקי ענק odt
משחקי odt
משחקי חשיבה גדולים
odt לילדים
משחקים גיבוש למבוגרים
יום גיבוש לנשים
משחקים גיבוש למבוגרים
פעילות גיבוש לקבוצות
odt לילדים
odt למבגורים
odt לילדים
משימות גיבוש
משימות גיבוש
פעילות גיבוש
פעילות odt לילדים
פאזל טנגרם odt
משימות odt לילדים

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.