ביצוע היחיד בקבוצה

  • דה אינדיבידאוציה- המקום בו היחיד מאבד את הזהות האישית שלו בנוכחות אחרים.

אחד המתחים המעניינים ביותר בקבוצה: אינדיבידואציה למול דה אינדיבידואציה.

הדפוסים הדומיננטים בכל משתתף הם אלה שיניעו אותו.

  • נורמות קבוצתיות- בקבוצה מלוכדת נמצא לכידות, ימצאו נורמות שבהם הקבוצה פועלת על פיהם. נורממות מתייחסות להתנהגויות= איך מתנהגים בקבוצה.

  • דעות חברי הקבוצה- בד"כ ימצא דמיון בין חברי קבוצה העובדים יחד. לעיתים דעות חברי הקבוצה יכולה להשפיע לטובה או לרעה על הקבוצה.

  • קבלת החלטות- מחקרים מראים כי קבוצתיות מקצינה את דעת היחיד בקבוצה. כלומר אם היינו שואלים כל אחד בנפרד מה הוא חושב היה פחות קיצוני מאשר ההחלטה הקבוצתית

  • קיטוב קבוצתי- בא לידי ביטוי כאשר יש קבוצת חוץ, אז עמדות הקבוצה מקוטבות עוד יותר

  • עירור חברתי- כנו נמצאים בתוך קבוצה, נוכחות האחרים משפיעה עלינו וגורמת לנו חוויה אחרת. לדוג: אנו נמצאים בנוכחות אחרים יש לנו עוררות פיזיולוגית המכניסה בנו אנרגיה

העוררות מאיצה את הנטייה של היחיד לבצע תגובה דומיננטית. אם התגובה הדומיננטית היא חיובית זה יקח את היחיד למקומות חיוביים, אם היא שלילית זה יקח את היחיד למקומות שליליים.

עפ"י מחקרים העירור החברתי מקטין את איכות הביצוע ולעיתים מגדיל אותו.

זוזניק מצא שבמשימה פשוטה או מוכרת, התגובה הדומיננטית תביא אותנו לעשייה יותר מוצלחת.

  • מודל המאמץ הקולקטיבי- בתוך קבוצה נתאמץ להשיג הישגים מסויימים כשהמשתתפים באותה הקבוצה מבינים שלהם יש מטרה משותפת, מבינים את ההצדקה, האסטרטגיה ולכן הם יעשו את המאמץ לקדם את הקבוצה למקום יותר טוב.

מחקרים מראים שבתגמול קבוצתי לאורך זמן יש ערך רב יותר. במשימות נקודתיות נמליץ על תגמול אישי או גם אישי וגם קבוצתי. אך לאורך זמן אם נרצה ליצור בארגון מחוייבות רגשית לאורך זמן נייצר עבודה צוותית ותגמול צוותי. חשוב להבין את התרבות הארגונית שהארגון רוצה לחזק- תחרותיות/ עבודת צוות ובהתאם לכך להתאים את מערכת התגמולים.