תפקידים בתוך קבוצה-

ישנם 2 סוגי תפקידים:

  • תפקיד פורמאלי- מנחה, משתתף

כשאנחנו נכנסים בתפקיד מסויים יש ציפיות שהם יוצרים:

ציפיות הארגון (המערכת), ציפיות המשתתפים/הקבוצה, ציפיות המנחה.

  • ציפיות הארגון- מה שהוגדר ברמה תאום הציפיות יתממש בתום התהליך

  • ציפיות המשתתפים- לא תמיד באות בקנה אחד- יתכן והמשתתפים מחזיקים בציפיות שונות, אך מעבר לכך יש ציפייה של הקבוצה כשלם.

לעיתים זה מתגבש יחד אך לעיתים זה מתחלק לתפקידים בקבוצה.

  • ציפיות המנחה- רוצה שיתוף פעולה והצלחה של התהליך/ השגת המטרות. המנחה מצפה לדיבור אמין, מטרתו- קבוצה עובדת שאנשים אומרים את האמת בקבוצה ויש שינוי ברמת הקבוצה וברמת היחיד. המנחה ההוא המנהיג של הקבוצה, למשתתפים בתוך החדר יש יחסים אמביוולנטיים עם המנחה כמו היחסים עם האם. מצד אחד המנחה הוא הדמות של הסמכות- איך המשתתף מתייחס לסמכות (מקבל, מתרחק, איום וכו'..)

המנהיג החסר- המנהיג המצליח לייצר את התחושה שבטוח כאן בחדר ולכן אני יכול לאתגר את עצמי

  • תפקיד בלתי פורמאלי

  • התפקיד החברתי-

במודל של פלוטיק- הציר הרוחבי- עד כמה האדם פתוח בסוגיות לסוגיות בין אישיות (לאינטראקציה), והציר לאורך- עד כמה הטון הבין אישי חיובי.

הטון הבין אישי- הרוח והמזג של האינטראקציה, עד כמה היא באוירה חיובית ומקדמת. הרבה מאוד פעמים אותו המנהל המשימתי מבני אפ נוציא אותו מהקונטקסט של מקום העבודה ונכניס אותו למפגש חברתי הוא הולך לאיבוד, הוא לא יודע לעשות את ה"סמול טוק"

תפקיד הנזהר- מתקשה מאוד לתת אמון, נסוג פנימה הזרימה שלו החוצה היא של "אל תגעו בגבולות של עצמי". הוא אינו מאמין באינטראקציה. אם בחוויה שלו הוא לא שם ולא חווה את הבטחון מהקבוצה הוא יכול לאורך כל התהליך לא לומר משפט אחד. "זה מסוכן לי"

תפקיד השונה- אומר את הדעה האחרת, יש לו תפקיד משמעותי בעניין החשיבה הקבוצתית. הטון שלו הרבה פעמים הוא שלילי ואז האתגור של הקבוצה נעשה באופן שלילי וכוחני. השונה מבטל את האחרים אך הוא מאוד אינטראקטיבי.

  • בוטח בעצמו מצד אחד , ההרמוניה, שלום הבית, שיהיה נעים בחדר.

 

כל התפקידים נדרשים בתוך וקבוצה ותורמים לקבוצה, מה התרומה של כל תפקיד נבחנת ביחס לרוח הקבוצה.

התפקיד החברתי והמבני הם 2 התפקידים המרכזיים בכל צוות ובכל יחידה, אלה התפקידים המשמעותיים ביותר להובלת תהליכים.

כך אנו בוחנים סגנונות ניהול וסגנונות עבודה. לעיתים כמנהלים אנחנו משבצים אנשים שדומים לנו לתפקידים שתחתינו אך לעיתים זה מעקר ומונע מהקבוצה להתקדם.