מצוינות צוותית

סיכום המאמר:מצוינות צוותית'- אלבו, א., כרם, ר. ודגן, ג

לעבודת צוות חשיבות רבה. מורכבות המשימה והקשיים שבדרך מחייבים שיתוף פעולה, אך לא כל פעילות משותפת מקבלת את ההגדרה "צוות".

'צוות'= קבוצה המורכבת משני אנשים או יותר, התלויים אחד בשני לצורך השגת יעד משותף.

הדמיון בין "צוות" לבין "קבוצות אחרות" הוא שלשניהם מטרה משותפת שמביאה להתקבצות אנשים בזמן ובמקום מוגדרים. ההבדל ביניהם הוא שב- 'קבוצות אחרות' המטרה המושגת הינה אישית, לעומת 'צוות' בו השגת המטרה תלויה בביצועים האישיים אחד של השני ועדיין אינה מבטיחה השגת תוצאה רצויה.

על מנת שעבודת הצוות תניב פירות עליה לפעול בצמוד לשני עקרונות ייחודיים:

  1. עקרון "החוליה החלשה"- כאשר לצוות יש מורל גבוה ותלות הדדית, רמת האיכות של החוליה החלשה בשרשרת הביצועית היא זו שתשפיע תמיד על איכות הביצוע הכללי של הצוות. במידה והחוליה לא מתפקדת בהתאם לנדרש- לא יושג היעד. (דוגמא- 3 קבוצות של חיילים מתכוננות למבצע, 2 הקבוצות הראשונות מגיעות בזמן, אך הקבוצה ה-3 איחרה ובגללה לא יכלו לצאת למשימה).

  2. עקרון "השלם גדול מסכום חלקיו"- התוצר שמתקבל מעבודת הצוות גדול יותר באיכותו מסך התרומות או הביצועים האישיים של החברים לצוות. מדובר בחיבור המכוון בין היכולות הייחודיות של כל אחד מהחברים. קשר כזה יגרום לכך שהעבודה הצוותית תהיה איכותית ומגוונת יותר מאשר התוצאות האישיות של כל אחד ואחד בנפרד. לא ברור מאליו להגיע למצב כזה וזה מה שמהווה את המצוינות.

 

מהי מצוינות צוותית?

ניתן לעשות הבחנה בין 'הצטיינות' ל'מצוינות'.

הצטיינות= הישג חד- פעמי ויוצא דופן.

מצוינות= מעבר להצטיינות. מצב מתמשך בו הצוות מצטיין ומביא לשיפור התהליך.

 

נמצא שישנם מס' מאפיינים מרכזיים הנדרשים בשביל להיות צוות מצטיין:

  1. מטרה ברורה ואתגרית- יש לדעת בבהירות מהי המשימה אותה מבצעים. לכל צוות יש יכולות שונות. היכולות מתחלקות ל-3 אזורים: * יומרה- אזור של כישלון ותסכול. הצוות מצפה מעצמו לדברים שלא יוכל לעמוד בו. * השראה- עם הרבה רצון והשקעה הצוות יוכל להשיג את שיציב לעצמו. זהו המקום הטוב ביותר שהצוות יכול להיות בו.  * מובן מאליו- אין אתגר במשימה. הצוות דורש מעצמו את מה שהוא מסוגל לו.

 

  1. התאמת מבנה הצוות למשימה- צריך שתהיה הלימה מרבית בין מבנה הצוות לדרישות המשימה. על כל חבר צוות לדעת את המצופה ממנו ואת תפקידו, המלווה בהגדרת גבולותיו. גבולות אלו חיוניים לתפקוד ולקבלת החלטות. יתרה מזאת, נדרש מבנה ארגוני כזה המאפשר בקרה, מדידה, הפקת לקחי מידע וזרימת מידע. ואלו מאפייניו: (א)

  2. למידה והפקת לקחים- תהליכים אלה מתרחשים ברמה הנקודתית, שיטות קפדניות לניתוח ותחקיר, מתן משוב וכו'. (ב) ערוצים פתוחים לתקשורת- כל המידע רשמי/לא רשמי (חייב להיות זמין כדי לבחון את השפעתו על ביצוע המשימה).

  3. הרגלי עבודה קפדניים- השקעת זמן רב בחשיבה, תכנון ובנייה יסודית של הביצוע, על מנת להקטין את הבלתי צפוי. (ד) מסוגלות אישית- הלימה בין יכולות חברי הצוות לדרישות המשימה נבדקת במיון הראשוני ובהכנה לביצוע המשימה. ישנם 3 מימדים עיקריים : א) יכולת מקצועית ב) יכולת לשתף פעולה כצוות ג) רצון והנעה לתרום.

  4. אקלים שיתופי המבוסס על אמון- מאופיין בפתיחות, יושר, בעקיבות וביחס של כבוד. האמון הינו הנחת יסוד, אך גם נבנה בהתנסות משותפת. האמון מושפע בין היתר מהיכולת לדבר על דברים לא נעימים, לשאול שאלות ולהעלות אי- הסכמות.

  5. תקנים- מה רוצים להשיג ואיך משיגים. התקנים נקבעים ע"י המערכת, הצוות וע"י כל פרט. מטרת התקן היא להקטין סיכון לכישלון ולהגדיל סיכוי להצלחה שידור ציפיות למצוינות- יחידות בצבא מעוניינות לקבל משימות מאתגרות התורמות לכושרן ולדימוי שלהן. מתן תמיכה בתשתית- המטרה היא להשיג תוצאות איכותית בעלות מזערית לאורך זמן.

 

3. מחויבות ומנהיגות- אלו הם שני מאפיינים של צוותים מצוינים. בצוותים אלו נדרשת גמישות גם (במנהיגות הרשמית (התאמת סוג המנהיגות) וגם במנהיגות הלא- רשמית (הכרה וטיפוח מנהיגים בעלי תרומה.

 

ניהול המצוינות

קוווין (1988) טוען כי ניהול הינו התמודדות עם פרדוקסים. כלומר, הצורך לאזן בין דברים הנתפסים כמנוגדים: מיצוי אישי מול מיצוי צוותי- כאשר הפרט מזהה את מטרות הצוות כמטרותיו, דווקא אז הוא זוכה ביותר תגמולים. אך זה לא פשוט ליצור מצב כזה. לעיתים נוצרים מתחים ועימותים על מנת לתפוס מקום בעל השפעה, על חשבון "החוליה החלשה" או על חשבון המשימה. מאמץ צוותי הכולל הבנה כי לכל חבר צוות יש גם מגבלות וקשיים יכול לאפשר להתמודד עם הקשיים ביעילות. עם זאת, יש לזכור כי לכל פרט גם יכולת חשובה התורמת לכלל. תובענות להישגים מול הסתפקות בקיים- מתעוררת השאלה לגבי האיזון בין הדרישה הבלתי פוסקת להישגים לעומת הדרישה להסתפק בקיים. נחוצה כאן ההבנה הפרדוקסלית, כי דווקא ההכרה במגבלות היא זו שמאפשרת להתגבר עליהן. הבנה זו חיונית במיוחד בשלב הכשרת הצוות ובנייתו. אחידות מול שונות- הדרישה כי הצוות יהיה "מכונה משומנת היטב" מחייבת מחד אחידות, אך מאידך גם שונות במיומנויות וביכולות המקצועיות והאישיות. לעיתים, בשל תהליכים לא מודעים, חברי הצוות מפעילים "צנזורה" פנימית המונעת מהם להתבטא בחופשיות לפי אישיותם, מה שפוגע בתחושת החופש ומצמצם את את השונות הרלוונטית להצלחת הצוות. ההשלכות של זה הן ירידה באיכות הרעיונות, ויתור על מקוריות ויצירתיות ושחיקה בהנעה ובתחושת השייכות. למעשה, ככל שיהיו יותר סובלנות ופתיחות לשוני שבין חברי הצוות, כך תתחזק תחושת השייכות. למידה מטעויות מול "אפס תקלות"- הסובלנות לטעויות -מקורה בהבנה כי הדרך לצמיחה והתפתחות מחייבת התנסות ולקיחת סיכונים, העלולים להביא לכשלים בביצוע. היא מעוגנת בתביעה ללמוד מכל ביצוע (כושל או מוצלח) ולהפיק לקחים. במידה ולא לומדים יש סכנה כי הסובלנות ללמידה תהפוך להרשאה, לרשלנות או התפשרות.

 

סיכום

פיתוח או שימור תהליכי מצוינות צוותית צריך להיות דו- כיווני 1.) בנייה של מנגנונים נוספים לניהול נכון של צוות, כגון פיתוח שאלוני משוב  2.)חיזוק ומיסוד תהליכי למידה, המאפשרים לצוות לבחון ולהעריך את עצמו, את הנחות היסוד שלו, את התהליכים המודעים והלא מודעים המשפיעים על פעולתו, אל מול ייעודו ומשימותיו.