המודל של טוקמן

טוקמן מתייחס ל 4 שלבים מרכזיים בקבוצה:

  1. Forming- כמו שלב ההתקשרות של מקנזי, מה שיוצר את החיבור הראשוני בין חברי הקבוצה

  2. Storming- השלב שבו מתחילים הקונפליקטים בין חברי הקבוצה, כמו שלב הדיפרנסיאציה של מקנזי.

  3. Norming- מתחילות להיווצר נורמות בקבוצה

  4. Performing- הקבוצה ממש עובדת.

כשמישהו נכנס או עוזב את הקבוצה באמצע תהליך יתכן מקרה של רגרסיה בקבוצה.

יהיו מי שיגידו שבכל פגישה הקבוצה מבצעת את התהליך השלם בו היא עוברת מהתחלה את השלבים ועד הסוף.

אופציה נוספת היא לומר שבכל מצב בקבוצה ישנם כל השלבים אך עדיין יש שלב דומיננטי- אמירה של ביון.