המודל של טוקמן

טוקמן מתייחס ל 4 שלבים מרכזיים בקבוצה:

  1. Forming- כמו שלב ההתקשרות של מקנזי, מה שיוצר את החיבור הראשוני בין חברי הקבוצה

  2. Storming- השלב שבו מתחילים הקונפליקטים בין חברי הקבוצה, כמו שלב הדיפרנסיאציה של מקנזי.

  3. Norming- מתחילות להיווצר נורמות בקבוצה

  4. Performing- הקבוצה ממש עובדת.

כשמישהו נכנס או עוזב את הקבוצה באמצע תהליך יתכן מקרה של רגרסיה בקבוצה.

יהיו מי שיגידו שבכל פגישה הקבוצה מבצעת את התהליך השלם בו היא עוברת מהתחלה את השלבים ועד הסוף.

אופציה נוספת היא לומר שבכל מצב בקבוצה ישנם כל השלבים אך עדיין יש שלב דומיננטי- אמירה של ביון.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או  תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין בישיר ובין במקביל

אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

.כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מלידן פינדלינג הבעלים אסור בהחלט.